if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>

Providing a platform for some of the latest and most gifted young talent from across North Wales as they aspire to follow careers in music.

Over the years some remarkable youngsters have graced our evenings. Llŷr Williams is a pre-eminent example.

This year we welcome Mariel Havard Griffiths, harp, Louie McIver, violin and Lewis Morrin, piano. Ellis Thomas (see next concert) will act as accompanist to Fu Doble, soprano, Ynyr Pritchard, viola, Gwydion Rees, cello, and Callum Thomas, cello.

This concert is supported by Innogy Renewables UK Ltd via Rhyl Community Partnership

Digwyddiad sy’n cynnig llwyfan i rai o’r cerddorion talentog diweddaraf a mwyaf dawnus o bob cwr o Ogledd Cymru wrth iddyn nhw geisio dilyn gyrfaoedd yn y byd cerddoriaeth.

Dros y blynyddoedd bu i gerddorion ifanc rhyfeddol gamu ar ein llwyfan i’n diddori.  Mae Llŷr Williams yn enghraifft rhagorol.

Eleni, croeso i Mariel Havard Griffiths, telyn, Louie McIver, ffidil a Lewis Marron, piano. Hefyd bydd Ellis Thomas (gwelwch y cyngerdd nesaf) yn cyfeilio i Fu Doble, soprano, Gwydion Rees, cello, Ynyr Pritchard viola a Callum Thomas, cello