if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>

Digwyddiad sy’n cynnig llwyfan i rai o’r cerddorion talentog diweddaraf a mwyaf dawnus o bob cwr o Ogledd Cymru wrth iddyn nhw geisio dilyn gyrfaoedd yn y byd cerddoriaeth.

Dros y blynyddoedd bu i gerddorion ifanc rhyfeddol gamu ar ein llwyfan i’n diddori.  Mae Llŷr Williams yn enghraifft rhagorol.

Eleni, croeso i Mariel Havard Griffiths, telyn, Louie McIver, ffidil a Lewis Marron, piano. Hefyd bydd Ellis Thomas (gwelwch y cyngerdd nesaf) yn cyfeilio i Fu Doble, soprano, Gwydion Rees, cello, Ynyr Pritchard viola a Callum Thomas, cello