if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>

Welcome. We were fortunate to be able to complete our 2019-20 season except for the last concert which is planned to take place at a future date.

Until the all-clear is given for staging live music performances we wish you a safe period of work and/or isolation. Hopefully, music will play its part in enabling you to see your way through these difficult times and, as our musicians for next season have already been scheduled, being able to enjoy our concerts again in October.

Ein prosiect cerddoriaeth ieuenctid

Cychwynodd y prosiect hon ar y 3ydd o Hydref gyda’r Pumawd Pres A5 yn rhoi gweithdau i blant Ysgol Llewelyn y Rhyl, Ysgol Brynhyfryd Rhuthun ac yn dilyn gyda sesiwn gyda Cydweithfa Gerddoriaeth yn Dinbych gyda dros 60 yn cymeryd rhan. Y digwyddiad nesaf fydd y cyntaf o ddau gan cyfansoddwraig Sarah Lianne Lewis yn ardal Conwy ar y 18fed o Hydref. “INSPIRE” ydi’r teitl y rhaglen allgymorth y flwyddyn hon ac yn ogystal a’r gweithgareddau’r ysgolion, mae’n cynnwys ddwy o’r cyngherddau y flwyddyn hon ac wedi’i ariannu’n rhannol gan Ty Cerdd ac Arts & Business Cymru.

Ellis Thomas yn enill gwobr Cerddor Ifanc Gregynog 2019

Llongyfarchiadau! Enillodd Ellis Thomas y wobr chwenychedig Cerddor Ifanc Gregynog yn Powys, y digwyddiad mwyaf mawreddog o’i fath yn Cymru. Mae’r clwb eisoes yn gyfarwydd a chynnydd cerddorl Ellis ers ei performiadau buan yn ein Cyngherddau Cerddorion Ifainc lle derbyniodd y brif wobr Muriel Lewis. Y llynedd rhoddodd ei ddatganiad llawn cyntaf yn y Rhyl, erbyn hyn wedi ennill y Cerddor Ifanc Rhwngwladol Rotary ac i gloi ei llwyddiannau cyn cychwyn yn Prifysgol Caergrawnt, enillodd y Ruban Glas Eisteddfod Llanrwst mis Awst.

72 mlwydd oed wedi danfon I carchar Rhuthun!

Na, nid person, ond archifau y Clwb sy’n dyddio’n ol i’r cychwyn yn y flwyddyn 1947. Rhoddwyd casgliad rhaglenni, poster, gohebiaeth artisiaid, toriadau papur Newydd a mwy i wasanaeth archif Sir Ddinbych ar gyfer cadw a recordio yn proffesiynol. Yna byddant ar gael ar gyfer ymchwil a defnydd eraill. Ymgymerodd y prosiect o gaslu, didoli, rhestru a chael gwared ar eitenau nad yddynt yn gysylltiedig ar clwb gan Mike Theaker gyda chymorth aelodau eraill y clwb dros tair blynedd diwethaf, a gobeithiwyd cynnwys peth o’r deunydd mwy diddoral mewn postiadau yn y dyfodol. Mae’r cerdyn aelodaeth a ddangosir uchod yn rhestru’r cyngherddau tymor 1948-49, gan ddechrau gyda datganiad bythgofiadwy’r Fonesig Myra Hess yn Theatr y Pafiliwn.

Jonathan Richards – guitar and Syrinx – recorders

  • Jonathan: Dowland, Tansman, Tarrega and others
  • Syrinx: from Elizabethan to jazz
  • Jonathan + Syrinx: Vivaldi guitar concerto

Jonathan is an accomplished guitarist who has visited us many times over the years and tonight he returns with music extending from the Elizabethan age through to the early 20th century jazz period.

Syrinx is composed of Catherine Robinson (Director), Alan Collins, Carolyn Sherlock and Joy Shutt.