if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>

Ein prosiect cerddoriaeth ieuenctid

Cychwynodd y prosiect hon ar y 3ydd o Hydref gyda’r Pumawd Pres A5 yn rhoi gweithdau i blant Ysgol Llewelyn y Rhyl, Ysgol Brynhyfryd Rhuthun ac yn dilyn gyda sesiwn gyda Cydweithfa Gerddoriaeth yn Dinbych gyda dros 60 yn cymeryd rhan. Y digwyddiad nesaf fydd y cyntaf o ddau gan cyfansoddwraig Sarah Lianne Lewis yn ardal Conwy ar y 18fed o Hydref. “INSPIRE” ydi’r teitl y rhaglen allgymorth y flwyddyn hon ac yn ogystal a’r gweithgareddau’r ysgolion, mae’n cynnwys ddwy o’r cyngherddau y flwyddyn hon ac wedi’i ariannu’n rhannol gan Ty Cerdd ac Arts & Business Cymru.

72 mlwydd oed wedi danfon I carchar Rhuthun!

Na, nid person, ond archifau y Clwb sy’n dyddio’n ol i’r cychwyn yn y flwyddyn 1947. Rhoddwyd casgliad rhaglenni, poster, gohebiaeth artisiaid, toriadau papur Newydd a mwy i wasanaeth archif Sir Ddinbych ar gyfer cadw a recordio yn proffesiynol. Yna byddant ar gael ar gyfer ymchwil a defnydd eraill. Ymgymerodd y prosiect o gaslu, didoli, rhestru a chael gwared ar eitenau nad yddynt yn gysylltiedig ar clwb gan Mike Theaker gyda chymorth aelodau eraill y clwb dros tair blynedd diwethaf, a gobeithiwyd cynnwys peth o’r deunydd mwy diddoral mewn postiadau yn y dyfodol. Mae’r cerdyn aelodaeth a ddangosir uchod yn rhestru’r cyngherddau tymor 1948-49, gan ddechrau gyda datganiad bythgofiadwy’r Fonesig Myra Hess yn Theatr y Pafiliwn.

Tipyn o Sioe

Fe wnaeth plant o Ysgol Tir Morfa, Ysgol Uwchradd Blessed Edwards Jones, Ysgol Uwchradd y Rhyl ac Ysgol Mair gymryd rhan mewn strafagansa gerddorol “Tipyn o Sioe” yn Neuadd Tref Y Rhyl ar ddydd Mawrth y 26ain o Fehefin. Roedd y digwyddiad, o flaen cynulleidfa o dros 400 ar gyfer ail-berfformiadau caneuon o’r sioeau, hefyd yn cynnwys adran Gogledd Cymru o Only Boys Aloud. Roedd y noson, dan arweiniad Eleri Watkins ac wedi’i goreograffu gan Claire Tranmer, yn ddiweddglo i gyfres o weithdai dros fis yn yr ysgolion gaiff eu noddi gan Glwb Cerdd y Rhyl gyda chefnogaeth ariannol gan Gronfa Gymunedol Gwynt y Môr.

Gwobr gyntaf i Ellis

Bu i Ellis Thomas, pianydd o Landudno berfformio darn meistrolgar yng Ngŵyl Biwmares ar 26 Mai 2018 wythnos ar ôl iddo ennill Gwobr Cerddor Ifanc y Rotari Rhyngwladol (Prydain ac Iwerddon) ar gyfer offerynwyr. Mae’r clwb wedi dilyn ei gynnydd ers iddo gamu ar y llwyfan am y tro cyntaf fel tröwr tudalennau ifanc iawn. Roedd ei berfformiad yn yr ŵyl yn cynnwys darnau gan Haydn, Liszt, Chopin, Prokofiev, Ireland a Ginastera oedd yn llawn ddangos sut bu iddo wneud argraff ar y beirniaid yn y rownd derfynol yng Nghaeredin. Llongyfarchiadau Ellis!

Karolos Ensemble school workshops

Following their performance at the last concert of our 2017-18 season, Harriet Mackenzie, Sarah-Jane Bradley and Graham Walker gave interactive sessions at Rhyl High, Ysgol Llewelyn and Ysgol Bryn Heddyd, to the delight of music students at each school.

The workshops were sponsored by the club with the aid of county music adviser Eleri Watkins and funded by Arts & Business Cymru under their Culture Step “Arts & Kids” scheme.

They formed part of the club’s remit to take music out of the concert hall and into the community which is continuing in May with a further project in 3 Rhyl high schools, culminating in a concert in the Town Hall on 26th June.