if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>
  • W.A.Mozart: piano concertos 9, 12, 13, 14

Rose, Matthew, Callum and Murraydemonstrate their pianistic prowess in transcriptions of four of Mozart’s piano concertos and Elizaveta Saul brings her quartet with three ex-Chetham’s students who performed the Schumann Quintet recently.

We as a club offer them an unusual opportunity while they give us fantastic music.

  • W.A.Mozart: concerti piano 9, 12, 13, 14

Aiff Rose, Matthew, Callum a Murray ati i ddangos eu medrau pianistig gyda thrawsgrifiadau o bedwar concerti piano Mozart ac mae Elizaveta Saul yn dod a’i phedwarawd gyda thri cyn-fyfyrwyr o Chetham wnaeth berfformio’r Pumawd Schumann yn ddiweddar.

Rydym ni fel clwb yn cynnig cyfle unigryw iddyn nhw tra’u bod nhw yn perfformio cerddoriaeth arbennig inni.