if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>
 • Charles Rochester Young: The Lark
 • JS Bach: Sonata G minor BWV 1020
 • Bernard Andres: Narthex
 • Arvo Part: Spiegel im Spiegel for alto flute and harp
 • Claude Debussy: Syrinx
 • Emily Hall: Join
 • Toru Takemitsu: Toward The Sea III for alto flute and harp
 • Marilyn Bliss: Blue Dawn
 • Giulio Briccialdi: Carnival of Venice

The recent RNCM graduates team up as a fine musical combination. Kathryn returns to the club and with a greatly increased experience of orchestral performance, concertos, ensembles, music in hospitals for children and more.

Elinor recently completed her Masters degree at RNCM where she was also in the Gold Medal competition.

This concert has been organised in conjunction with Live Music Now, whose artists are not only highly accomplished musicians but are specially trained to take music out into the community for those who are unable to get to the concert hall.

 • Charles Rochester Young: The Lark
 • JS Bach: Sonata G leiaf BWV 1020
 • Bernard Andres: Narthex
 • Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel ar gyfer ffliwt a thelyn alto.
 • Claude Debussy: Syrinx
 • Emily Hall: Join
 • Toru Takemitsu: Toward The Sea III ar gyfer ffliwt a thelyn alto.
 • Marilyn Bliss: Blue Dawn
 • Giulio Briccialdi: Carnival of Venice

Mae’r graddedigion diweddar o Goleg Cerdd Brenhinol ym Manceinion (RNCM) yn perfformio ar y cyd  fel cyfuniad cerddorol arbennig.

Mae Kathryn yn dychwelyd i’r clwb gyda phrofiad mwy sylweddol fyth o berfformiadau cerddorfa, concerti, ensembles, cerddoriaeth mewn ysbytai i blant a mwy.

Bu i Elinor gwblhau ei gradd Meistr yn RNCM yn ddiweddar ac roedd hi yn y gystadleuaeth Medal Aur yno hefyd.

Mae’r cyngerdd wedi ei drefnu ar y cyd â Live Music Now, sydd gydag artistiaid sy’n gerddorion hynod gymeradwy ond maen nhw hefyd wedi eu hyfforddi’n arbennig i berfformio cerddoriaeth yn y gymuned i’r rheiny sy’n methu â dod i’r neuadd gyngherddau.