if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>
  • Jonathan: Dowland, Tansman, Tarrega and others
  • Syrinx: from Elizabethan to jazz
  • Jonathan + Syrinx: Vivaldi guitar concerto

Jonathan is an accomplished guitarist who has visited us many times over the years and tonight he returns with music extending from the Elizabethan age through to the early 20th century jazz period.

Syrinx is composed of Catherine Robinson (Director), Alan Collins, Carolyn Sherlock and Joy Shutt.

  • Jonathan: Dowland, Tansman, Tarrega ac eraill
  • Syrinx: o Elisabethaidd i jazz
  • Jonathan + Syrinx: Concerto gitâr Vivaldi

Mae Jonathan yn gitarydd medrus sydd wedi ymweld â ni sawl gwaith dros y blynyddoedd. Heno mae’n dychwelyd gyda cherddoriaeth yn deillio o’r oes Elisabethaidd hyd at y cyfnod jazz ar ddechrau’r 20fed ganrif.

Aelodau’r Syrinx ydy Catherine Robinson (Cyfarwyddwr), Alan Collins, Carolyn Sherlock a Joy Shutt.