if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>

Bu i Ellis Thomas, pianydd o Landudno berfformio darn meistrolgar yng Ngŵyl Biwmares ar 26 Mai 2018 wythnos ar ôl iddo ennill Gwobr Cerddor Ifanc y Rotari Rhyngwladol (Prydain ac Iwerddon) ar gyfer offerynwyr. Mae’r clwb wedi dilyn ei gynnydd ers iddo gamu ar y llwyfan am y tro cyntaf fel tröwr tudalennau ifanc iawn. Roedd ei berfformiad yn yr ŵyl yn cynnwys darnau gan Haydn, Liszt, Chopin, Prokofiev, Ireland a Ginastera oedd yn llawn ddangos sut bu iddo wneud argraff ar y beirniaid yn y rownd derfynol yng Nghaeredin. Llongyfarchiadau Ellis!