if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>

Cychwynodd y prosiect hon ar y 3ydd o Hydref gyda’r Pumawd Pres A5 yn rhoi gweithdau i blant Ysgol Llewelyn y Rhyl, Ysgol Brynhyfryd Rhuthun ac yn dilyn gyda sesiwn gyda Cydweithfa Gerddoriaeth yn Dinbych gyda dros 60 yn cymeryd rhan. Y digwyddiad nesaf fydd y cyntaf o ddau gan cyfansoddwraig Sarah Lianne Lewis yn ardal Conwy ar y 18fed o Hydref. “INSPIRE” ydi’r teitl y rhaglen allgymorth y flwyddyn hon ac yn ogystal a’r gweithgareddau’r ysgolion, mae’n cynnwys ddwy o’r cyngherddau y flwyddyn hon ac wedi’i ariannu’n rhannol gan Ty Cerdd ac Arts & Business Cymru.