if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Gogledd Cymru 2019 – 20

 Cyngherddau nesaf  …

Mishka Rushdie Momen (disodli’r cyngerdd a hysbysebrwyd o’r blaen)

Rhaglen: Clara Schumann - Variations op. 20   Chopin - Ballade no. 2 in F major   Nico Muhly - Small Variations (2019)   Robert Schumann - Ten Impromptus on a theme by Clara Wieck , op. 5   Janacek - Sonata I.X.1905   Schubert - Fantasie in C Major D. 760 “Wanderer Fantasy) Ganwyd Mishka Rushdie Momen […]

Find out more »
£15
Rhyl Town Hall, Rhyl Town Hall, Wellington Road,
Rhyl, LL18 1BA United Kingdom
+ Google Map

Cyngerdd Cerddorion Ifanc

Esiampl arall o'r ddawn arbennig sydd i'w chael yng ngogledd Cymru, o ddau chwaraewr YMC sy'n dychwelyd, Ynyr Pritchard a Gwydion Rhys a dau o rai newydd o ogledd-ddwyrain Cymru sy'n dilyn astudiaethau lleisiol ac offerynnol.  Mae'r cyngerdd hwn yn rhan o brosiect cerddoriaeth ieuenctid "DYLANWADU" y clwb ac mae'n ddiolchgar bod Clwb Olwyn Fewnol […]

Find out more »
£15
Rhyl Town Hall, Rhyl Town Hall, Wellington Road,
Rhyl, LL18 1BA United Kingdom
+ Google Map

Edrychwch ar ein rhestr gyffrous o gyngherddau ar gyfer ein tymor 2019-20. Caiff y cyhoedd ddod i bob cyngerdd. Mae talu am aelodaeth clwb hefyd yn rhoi gostyngiad da ichi oddi ar bris y tocyn.

Mae Clwb Cerdd y Rhyl yn chwarae rhan hanfodol ym mywyd diwylliannol arfordir Gogledd Cymru trwy gynnig cerddoriaeth fyw mewn amgylchedd cymdeithasol am bris rhesymol.

Rydym ni’n cynnal 12 cyngerdd dosbarth cyntaf, rhai clasurol yn bennaf, ar bob yn ail ddydd Mercher o fis Hydref tan fis Mawrth. Maen nhw’n rhoi llwyfan i rai o’r cerddorion mwyaf talentog ym Mhrydain a thramor, ac mae llawer ohonyn nhw, er enghraifft y brodyr a chwiorydd Kanneh-Mason, yn megis dechrau ar eu gyrfaoedd proffesiynol.

Caiff y cyngherddau eu cynnal yn Neuadd Tref y Rhyl, sydd wedi’i hadnewyddu yn ddiweddar, a chanddi acwstig arbennig sy’n cyd-fynd yn wych gyda sain ryfeddol ein piano cyngerdd Bösendorfer Imperial.

Rydym ni hefyd yn rhoi llwyfan i bobl ifanc sydd â dawn gerddorol yng Ngogledd Cymru drwy gymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr yn ein Cyngherddau Cerddorion Ifanc. Yn ychwanegol i’r amserlen gyngherddau, mae’r clwb hefyd yn rhoi cefnogaeth i’r gymuned pryd bynnag fo bosibl drwy noddi artistiaid sy’n ymweld i berfformio mewn ysgolion, ysbytai a chartrefi gofal.

Y newyddion diweddaraf …

Ensemble Karolos

Harriet Mackenzie - ffidil, Sarah-Jane Bradley - fiola, Graham Walker - sielo Schubert: Triawd Llinynnol mewn B meddalnod, D.581 Dodgson: Triawd Llinynnol Rhif. 1 Beethoven: Triawd Llinynnol mewn E meddalnod, Op.3 Caiff y cyngerdd ei gefnogi gyda help Ymddiriedolaeth...

read more

Jonathan Richards – gitâr gyda Phibgyrn Syrinx

Jonathan: Dowland, Tansman, Tarrega ac eraill Syrinx: o Elisabethaidd i jazz Jonathan + Syrinx: Concerto gitâr Vivaldi Mae Jonathan yn gitarydd medrus sydd wedi ymweld â ni sawl gwaith dros y blynyddoedd. Heno mae’n dychwelyd gyda cherddoriaeth yn deillio o’r oes...

read more

Isata, Konya and Jeneba Kanneh-Mason

Konya: Haydn: Sonata in E leiaf Rhif 59 Liszt: Sonetto Del Petrarca 104 Isata: Ravel: Gaspard de la Nuit (gyda barddoniaeth) Jeneba: Scarlatti: Sonata K29 in D major Rachmaninov: Étude-Tableau No 5 Glinka-Balakirev: The Lark Bartok: Étude No 1 Isata: Beethoven: Sonata...

read more
Noddir gan:

Pendine Park

Cysylltwch gyda Chlwb Cerdd y Rhyl

Rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd

 

Rhif Cofrestru'r Elusen 501671

Darllenwch ein Telerau Preifatrwydd yma

Mae modd cysylltu gyda Chlwb Cerdd y Rhyl dros y ffôn, drwy'r post neu gan ddefnyddio'r ffurflen ar y chwith...

Clwb Cerdd y Rhyl
Yr Ysgrifennydd
Y Mans
Trelogan
Treffynnon
CH8 9BY

Ffôn: 01745 561006

Rhyl Town Hall

North Wales Premier Classical Music Venue