if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>

There are no upcoming concerts at this time

Edrychwch ar ein rhestr gyffrous o gyngherddau ar gyfer ein tymor 2018-19. Caiff y cyhoedd ddod i bob cyngerdd. Mae talu am aelodaeth clwb hefyd yn rhoi gostyngiad da ichi oddi ar bris y tocyn.

Mae Clwb Cerdd y Rhyl yn chwarae rhan hanfodol ym mywyd diwylliannol arfordir Gogledd Cymru trwy gynnig cerddoriaeth fyw mewn amgylchedd cymdeithasol am bris rhesymol.

Rydym ni’n cynnal 12 cyngerdd dosbarth cyntaf, rhai clasurol yn bennaf, ar bob yn ail ddydd Mercher o fis Hydref tan fis Mawrth. Maen nhw’n rhoi llwyfan i rai o’r cerddorion mwyaf talentog ym Mhrydain a thramor, ac mae llawer ohonyn nhw, er enghraifft y brodyr a chwiorydd Kanneh-Mason, yn megis dechrau ar eu gyrfaoedd proffesiynol.

Caiff y cyngherddau eu cynnal yn Neuadd Tref y Rhyl, sydd wedi’i hadnewyddu yn ddiweddar, a chanddi acwstig arbennig sy’n cyd-fynd yn wych gyda sain ryfeddol ein piano cyngerdd Bösendorfer Imperial.

Rydym ni hefyd yn rhoi llwyfan i bobl ifanc sydd â dawn gerddorol yng Ngogledd Cymru drwy gymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr yn ein Cyngherddau Cerddorion Ifanc. Yn ychwanegol i’r amserlen gyngherddau, mae’r clwb hefyd yn rhoi cefnogaeth i’r gymuned pryd bynnag fo bosibl drwy noddi artistiaid sy’n ymweld i berfformio mewn ysgolion, ysbytai a chartrefi gofal.

Y newyddion diweddaraf …

Jonathan Richards – gitâr gyda Phibgyrn Syrinx

Jonathan: Dowland, Tansman, Tarrega ac eraill Syrinx: o Elisabethaidd i jazz Jonathan + Syrinx: Concerto gitâr Vivaldi Mae Jonathan yn gitarydd medrus sydd wedi ymweld â ni sawl gwaith dros y blynyddoedd. Heno mae’n dychwelyd gyda cherddoriaeth yn deillio o’r oes...

read more

Isata, Konya and Jeneba Kanneh-Mason

Konya: Haydn: Sonata in E leiaf Rhif 59 Liszt: Sonetto Del Petrarca 104 Isata: Ravel: Gaspard de la Nuit (gyda barddoniaeth) Jeneba: Scarlatti: Sonata K29 in D major Rachmaninov: Étude-Tableau No 5 Glinka-Balakirev: The Lark Bartok: Étude No 1 Isata: Beethoven: Sonata...

read more

Jonathan Radford – saxophone and Kaoli Ono – piano

Gershwin: Rhapsody in Blue ar gyfer  soprano, alto a thenor sacsoffon a phiano Debussy: Rhapsodie ar gyfer alto sacsoffon a phiano Grieg: (ffidil) sonata op.8 Lauba Christian: Jungle ar gyfer unawdydd alto sacsoffon Vitali Tomaso: Chaconne mewn G leiaf Vivancos...

read more
Noddir gan:

Pendine Park

Cysylltwch gyda Chlwb Cerdd y Rhyl

Rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd

Mae modd cysylltu gyda Chlwb Cerdd y Rhyl dros y ffôn, drwy'r post neu gan ddefnyddio'r ffurflen ar y chwith...

Clwb Cerdd y Rhyl
Yr Ysgrifennydd
Y Mans
Trelogan
Treffynnon
CH8 9BY

Ffôn: 01745 561006

Rhyl Town Hall

North Wales Premier Classical Music Venue