if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Gogledd Cymru 2019 – 20

 Cyngherddau nesaf  …

Triawd Clarinét John Lenehan

John Lenehan piano Joy Farrell clarinét Caroline Dearnley sielo yn chwarae:  Triawd Beethoven Op 11   Triawd Brahms Op 114    Amryw o ddarnau unigol   Rhoddodd John Lenehan inni'r Sinema Fud (Silent Cinema) y tymor diwethaf gan dderbyn canmoliaeth fawr ac y tro hwn, daw â dau ffrind gydag o o gefndiroedd yr un mor arbennig.  Mae […]

Find out more »
£15
Rhyl Town Hall, Rhyl Town Hall, Wellington Road,
Rhyl, LL18 1BA United Kingdom
+ Google Map

Mishka Rushdie Momen (disodli’r cyngerdd a hysbysebrwyd o’r blaen)

Rhaglen: Clara Schumann - Variations op. 20   Chopin - Ballade no. 2 in F major   Nico Muhly - Small Variations (2019)   Robert Schumann - Ten Impromptus on a theme by Clara Wieck , op. 5   Janacek - Sonata I.X.1905   Schubert - Fantasie in C Major D. 760 “Wanderer Fantasy) Ganwyd Mishka Rushdie Momen […]

Find out more »
£15
Rhyl Town Hall, Rhyl Town Hall, Wellington Road,
Rhyl, LL18 1BA United Kingdom
+ Google Map

Edrychwch ar ein rhestr gyffrous o gyngherddau ar gyfer ein tymor 2019-20. Caiff y cyhoedd ddod i bob cyngerdd. Mae talu am aelodaeth clwb hefyd yn rhoi gostyngiad da ichi oddi ar bris y tocyn.

Mae Clwb Cerdd y Rhyl yn chwarae rhan hanfodol ym mywyd diwylliannol arfordir Gogledd Cymru trwy gynnig cerddoriaeth fyw mewn amgylchedd cymdeithasol am bris rhesymol.

Rydym ni’n cynnal 12 cyngerdd dosbarth cyntaf, rhai clasurol yn bennaf, ar bob yn ail ddydd Mercher o fis Hydref tan fis Mawrth. Maen nhw’n rhoi llwyfan i rai o’r cerddorion mwyaf talentog ym Mhrydain a thramor, ac mae llawer ohonyn nhw, er enghraifft y brodyr a chwiorydd Kanneh-Mason, yn megis dechrau ar eu gyrfaoedd proffesiynol.

Caiff y cyngherddau eu cynnal yn Neuadd Tref y Rhyl, sydd wedi’i hadnewyddu yn ddiweddar, a chanddi acwstig arbennig sy’n cyd-fynd yn wych gyda sain ryfeddol ein piano cyngerdd Bösendorfer Imperial.

Rydym ni hefyd yn rhoi llwyfan i bobl ifanc sydd â dawn gerddorol yng Ngogledd Cymru drwy gymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr yn ein Cyngherddau Cerddorion Ifanc. Yn ychwanegol i’r amserlen gyngherddau, mae’r clwb hefyd yn rhoi cefnogaeth i’r gymuned pryd bynnag fo bosibl drwy noddi artistiaid sy’n ymweld i berfformio mewn ysgolion, ysbytai a chartrefi gofal.

Y newyddion diweddaraf …

72 year-old sent to Ruthin gaol!

No, not a person, but the club archives which date back to its foundation in 1947. The accumulation of programmes, posters, photos, artist correspondence, newspaper cuttings and more have been donated to the Denbighshire Archive Service for professional safekeeping...

read more

Tipyn o Sioe

Fe wnaeth plant o Ysgol Tir Morfa, Ysgol Uwchradd Blessed Edwards Jones, Ysgol Uwchradd y Rhyl ac Ysgol Mair gymryd rhan mewn strafagansa gerddorol "Tipyn o Sioe" yn Neuadd Tref Y Rhyl ar ddydd Mawrth y 26ain o Fehefin. Roedd y digwyddiad, o flaen cynulleidfa o dros...

read more

Gwobr gyntaf i Ellis

Bu i Ellis Thomas, pianydd o Landudno berfformio darn meistrolgar yng Ngŵyl Biwmares ar 26 Mai 2018 wythnos ar ôl iddo ennill Gwobr Cerddor Ifanc y Rotari Rhyngwladol (Prydain ac Iwerddon) ar gyfer offerynwyr. Mae'r clwb wedi dilyn ei gynnydd ers iddo gamu ar y...

read more
Noddir gan:

Pendine Park

Cysylltwch gyda Chlwb Cerdd y Rhyl

Rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd

 

Rhif Cofrestru'r Elusen 501671

Darllenwch ein Telerau Preifatrwydd yma

Mae modd cysylltu gyda Chlwb Cerdd y Rhyl dros y ffôn, drwy'r post neu gan ddefnyddio'r ffurflen ar y chwith...

Clwb Cerdd y Rhyl
Yr Ysgrifennydd
Y Mans
Trelogan
Treffynnon
CH8 9BY

Ffôn: 01745 561006

Rhyl Town Hall

North Wales Premier Classical Music Venue