if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>

Aelodaeth 2018-2019

Dewiswch eich ...

Membership Type

Manylion Aelodaeth Llawn a Chonsesiynol

Daw'r aelodaeth o 1 Medi 2018 tan 31 Awst 2019.

Mae hyn yn rhoi'r hawl i ddeiliad mynediad am ddim i'n holl raglen dymorol llawn o ddeuddeg cyngerdd sy'n darparu arbediad o leiaf 40%.

Unrhyw ymholiadau i'r Ysgrifennydd Aelodaeth

   

CLICIWCH YMA I DONATE HEDDIW ...

Gwahoddir aelodau i wneud rhodd wirfoddol i'r clwb os ydynt mewn sefyllfa ariannol gref.

Gan ein bod yn sefydliad a ariennir yn wirfoddol, rydym yn dibynnu ar roddion i oroesi a bod yn elusen, gallwn hefyd hawlio treth arnynt ar ffurf Cymorth Rhodd.

Fe'u derbynnir yn ddiolchgar, yn enwedig yn yr amodau economaidd presennol. E-bostiwch members@rhylmusic.com i drafod ymhellach os oes angen!

Cysylltwch gyda Chlwb Cerdd y Rhyl

Rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd

 

Rhif Cofrestru'r Elusen 501671

Darllenwch ein Telerau Preifatrwydd yma

Mae modd cysylltu gyda Chlwb Cerdd y Rhyl dros y ffôn, drwy'r post neu gan ddefnyddio'r ffurflen ar y chwith...

Clwb Cerdd y Rhyl
Yr Ysgrifennydd
Y Mans
Trelogan
Treffynnon
CH8 9BY

Ffôn: 01745 561006