Rhyl Music Club https://www.rhylmusic.com/cy North Wales premier classical music venue Tue, 31 Mar 2020 20:38:30 +0000 cy-GB hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 https://www.rhylmusic.com/cy/4237/ https://www.rhylmusic.com/cy/4237/#respond Tue, 31 Mar 2020 20:38:05 +0000 https://www.rhylmusic.com/?p=4237 Welcome. We were fortunate to be able to complete our 2019-20 season except for the last concert which is planned to take place at a future date.

Until the all-clear is given for staging live music performances we wish you a safe period of work and/or isolation. Hopefully, music will play its part in enabling you to see your way through these difficult times and, as our musicians for next season have already been scheduled, being able to enjoy our concerts again in October.

]]>
https://www.rhylmusic.com/cy/4237/feed/ 0
Ein prosiect cerddoriaeth ieuenctid https://www.rhylmusic.com/cy/ein-prosiect-cerddoriaeth-ieuenctid/ https://www.rhylmusic.com/cy/ein-prosiect-cerddoriaeth-ieuenctid/#respond Wed, 09 Oct 2019 20:07:54 +0000 https://www.rhylmusic.com/?p=4040 Cychwynodd y prosiect hon ar y 3ydd o Hydref gyda’r Pumawd Pres A5 yn rhoi gweithdau i blant Ysgol Llewelyn y Rhyl, Ysgol Brynhyfryd Rhuthun ac yn dilyn gyda sesiwn gyda Cydweithfa Gerddoriaeth yn Dinbych gyda dros 60 yn cymeryd rhan. Y digwyddiad nesaf fydd y cyntaf o ddau gan cyfansoddwraig Sarah Lianne Lewis yn ardal Conwy ar y 18fed o Hydref. “INSPIRE” ydi’r teitl y rhaglen allgymorth y flwyddyn hon ac yn ogystal a’r gweithgareddau’r ysgolion, mae’n cynnwys ddwy o’r cyngherddau y flwyddyn hon ac wedi’i ariannu’n rhannol gan Ty Cerdd ac Arts & Business Cymru.

]]>
https://www.rhylmusic.com/cy/ein-prosiect-cerddoriaeth-ieuenctid/feed/ 0
Ellis Thomas yn enill gwobr Cerddor Ifanc Gregynog 2019 https://www.rhylmusic.com/cy/ellis-thomas-yn-enill-gwobr-cerddor-ifanc-gregynog-2019/ https://www.rhylmusic.com/cy/ellis-thomas-yn-enill-gwobr-cerddor-ifanc-gregynog-2019/#respond Wed, 09 Oct 2019 09:24:15 +0000 https://www.rhylmusic.com/?p=4044 Llongyfarchiadau! Enillodd Ellis Thomas y wobr chwenychedig Cerddor Ifanc Gregynog yn Powys, y digwyddiad mwyaf mawreddog o’i fath yn Cymru. Mae’r clwb eisoes yn gyfarwydd a chynnydd cerddorl Ellis ers ei performiadau buan yn ein Cyngherddau Cerddorion Ifainc lle derbyniodd y brif wobr Muriel Lewis. Y llynedd rhoddodd ei ddatganiad llawn cyntaf yn y Rhyl, erbyn hyn wedi ennill y Cerddor Ifanc Rhwngwladol Rotary ac i gloi ei llwyddiannau cyn cychwyn yn Prifysgol Caergrawnt, enillodd y Ruban Glas Eisteddfod Llanrwst mis Awst.

]]>
https://www.rhylmusic.com/cy/ellis-thomas-yn-enill-gwobr-cerddor-ifanc-gregynog-2019/feed/ 0
72 mlwydd oed wedi danfon I carchar Rhuthun! https://www.rhylmusic.com/cy/72-mlwydd-oed-wedi-danfon-i-carchar-rhuthun/ https://www.rhylmusic.com/cy/72-mlwydd-oed-wedi-danfon-i-carchar-rhuthun/#respond Sun, 14 Jul 2019 13:39:21 +0000 https://www.rhylmusic.com/?p=4046 Na, nid person, ond archifau y Clwb sy’n dyddio’n ol i’r cychwyn yn y flwyddyn 1947. Rhoddwyd casgliad rhaglenni, poster, gohebiaeth artisiaid, toriadau papur Newydd a mwy i wasanaeth archif Sir Ddinbych ar gyfer cadw a recordio yn proffesiynol. Yna byddant ar gael ar gyfer ymchwil a defnydd eraill. Ymgymerodd y prosiect o gaslu, didoli, rhestru a chael gwared ar eitenau nad yddynt yn gysylltiedig ar clwb gan Mike Theaker gyda chymorth aelodau eraill y clwb dros tair blynedd diwethaf, a gobeithiwyd cynnwys peth o’r deunydd mwy diddoral mewn postiadau yn y dyfodol. Mae’r cerdyn aelodaeth a ddangosir uchod yn rhestru’r cyngherddau tymor 1948-49, gan ddechrau gyda datganiad bythgofiadwy’r Fonesig Myra Hess yn Theatr y Pafiliwn.

]]>
https://www.rhylmusic.com/cy/72-mlwydd-oed-wedi-danfon-i-carchar-rhuthun/feed/ 0
Tipyn o Sioe https://www.rhylmusic.com/cy/tipyn-o-sioe/ https://www.rhylmusic.com/cy/tipyn-o-sioe/#respond Mon, 02 Jul 2018 21:21:59 +0000 https://www.rhylmusic.com/?p=2572 Fe wnaeth plant o Ysgol Tir Morfa, Ysgol Uwchradd Blessed Edwards Jones, Ysgol Uwchradd y Rhyl ac Ysgol Mair gymryd rhan mewn strafagansa gerddorol “Tipyn o Sioe” yn Neuadd Tref Y Rhyl ar ddydd Mawrth y 26ain o Fehefin. Roedd y digwyddiad, o flaen cynulleidfa o dros 400 ar gyfer ail-berfformiadau caneuon o’r sioeau, hefyd yn cynnwys adran Gogledd Cymru o Only Boys Aloud. Roedd y noson, dan arweiniad Eleri Watkins ac wedi’i goreograffu gan Claire Tranmer, yn ddiweddglo i gyfres o weithdai dros fis yn yr ysgolion gaiff eu noddi gan Glwb Cerdd y Rhyl gyda chefnogaeth ariannol gan Gronfa Gymunedol Gwynt y Môr.

]]>
https://www.rhylmusic.com/cy/tipyn-o-sioe/feed/ 0
Gwobr gyntaf i Ellis https://www.rhylmusic.com/cy/gwobr-gyntaf-i-ellis/ https://www.rhylmusic.com/cy/gwobr-gyntaf-i-ellis/#respond Thu, 31 May 2018 12:19:11 +0000 https://www.rhylmusic.com/?p=2570 Bu i Ellis Thomas, pianydd o Landudno berfformio darn meistrolgar yng Ngŵyl Biwmares ar 26 Mai 2018 wythnos ar ôl iddo ennill Gwobr Cerddor Ifanc y Rotari Rhyngwladol (Prydain ac Iwerddon) ar gyfer offerynwyr. Mae’r clwb wedi dilyn ei gynnydd ers iddo gamu ar y llwyfan am y tro cyntaf fel tröwr tudalennau ifanc iawn. Roedd ei berfformiad yn yr ŵyl yn cynnwys darnau gan Haydn, Liszt, Chopin, Prokofiev, Ireland a Ginastera oedd yn llawn ddangos sut bu iddo wneud argraff ar y beirniaid yn y rownd derfynol yng Nghaeredin. Llongyfarchiadau Ellis!

]]>
https://www.rhylmusic.com/cy/gwobr-gyntaf-i-ellis/feed/ 0
Karolos Ensemble school workshops https://www.rhylmusic.com/cy/karolos-ensemble-school-workshops/ Thu, 22 Mar 2018 12:29:29 +0000 https://www.rhylmusic.com/?p=2567 Following their performance at the last concert of our 2017-18 season, Harriet Mackenzie, Sarah-Jane Bradley and Graham Walker gave interactive sessions at Rhyl High, Ysgol Llewelyn and Ysgol Bryn Heddyd, to the delight of music students at each school.

The workshops were sponsored by the club with the aid of county music adviser Eleri Watkins and funded by Arts & Business Cymru under their Culture Step “Arts & Kids” scheme.

They formed part of the club’s remit to take music out of the concert hall and into the community which is continuing in May with a further project in 3 Rhyl high schools, culminating in a concert in the Town Hall on 26th June.

]]>
Ensemble Karolos https://www.rhylmusic.com/cy/karolos-ensemble/ Wed, 21 Mar 2018 01:07:06 +0000 http://localhost/rhylmusic/karolos-ensemble/ Harriet Mackenzie – ffidil, Sarah-Jane Bradley – fiola, Graham Walker – sielo
 • Schubert: Triawd Llinynnol mewn B meddalnod, D.581
 • Dodgson: Triawd Llinynnol Rhif. 1
 • Beethoven: Triawd Llinynnol mewn E meddalnod, Op.3

Caiff y cyngerdd ei gefnogi gyda help Ymddiriedolaeth Stephen Dodgson.

Mae Harriet wedi bod i’r Rhyl eisoes gyda Kosmos a Milos Milivojevic, fel deuawd gyda Danny Driver ac mae hi yma y tro yma fel than o ensemble newydd o wyth cerddor. Mae ei phersona arall fel rhan o Retorica, deuawd ffidil. Mae hi’n perfformio ledled y byd ac yn cynhyrchu recordiadau sy’n tueddu i dderbyn adolygiadau gwych.

]]>
Jonathan Richards – gitâr gyda Phibgyrn Syrinx https://www.rhylmusic.com/cy/jonathan-richards-guitar-with-syrinx-recorders/ Wed, 07 Mar 2018 01:00:27 +0000 http://localhost/rhylmusic/jonathan-richards-guitar-with-syrinx-recorders/
 • Jonathan: Dowland, Tansman, Tarrega ac eraill
 • Syrinx: o Elisabethaidd i jazz
 • Jonathan + Syrinx: Concerto gitâr Vivaldi
 • Mae Jonathan yn gitarydd medrus sydd wedi ymweld â ni sawl gwaith dros y blynyddoedd. Heno mae’n dychwelyd gyda cherddoriaeth yn deillio o’r oes Elisabethaidd hyd at y cyfnod jazz ar ddechrau’r 20fed ganrif.

  Aelodau’r Syrinx ydy Catherine Robinson (Cyfarwyddwr), Alan Collins, Carolyn Sherlock a Joy Shutt.

  ]]>
  Isata, Konya and Jeneba Kanneh-Mason https://www.rhylmusic.com/cy/isata-konya-and-jeneba-kanneh-mason/ Wed, 21 Feb 2018 00:55:02 +0000 http://localhost/rhylmusic/isata-konya-and-jeneba-kanneh-mason/
 • Konya:
  • Haydn: Sonata in E leiaf Rhif 59
 • Liszt:
  • Sonetto Del Petrarca 104
 • Isata:
  • Ravel: Gaspard de la Nuit (gyda barddoniaeth)
 • Jeneba:
  • Scarlatti: Sonata K29 in D major
  • Rachmaninov: Étude-Tableau No 5
  • Glinka-Balakirev: The Lark
  • Bartok: Étude No 1
 • Isata:
  • Beethoven: Sonata Pathetique
 • Yn dilyn ei pherfformiad yma y llynedd gyda’i brodyr Sheku a Braimah, mae Isata yn dychwelyd gyda dwy o’i chwiorydd sydd hefyd yn bianyddion o’r teulu anhygoel hwn.

  Cyn pob symudiad y Ravel, byddwn yn clywed y gerdd berthnasol gan Aloysius Bertrand wnaeth ysbrydoli Ravel i ysgrifennu’r darn o gerddoriaeth hon a bydd un o aelodau’r clwb, Denis Pithon, yn ein helpu i ddeall y rheswm dros y gerddoriaeth.

  ]]>