if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>

Croeso i Glwb Cerdd Rhyl!

Cynhelir cyngherddau Clwb Cerdd y Rhyl yn Neuadd y Dref, y Rhyl, ar ddydd Mercher am 7.30pm.

Bydd cyngherddau yn hanner cyntaf y tymor fel arfer oddeutu 1 awr o hyd ynghyd ag egwyl toiled 5 munud hanner ffordd. Nid oes lluniaeth ar gael wrth i ni geisio sicrhau’r risg leiaf posibl.


Mae newid cyfraith Cymru yn golygu bod yn rhaid i ni ar gyfer cyngherddau yn y dyfodol gadw at amodau mwy trylwyr sef ….
Gall aelodau sy’n mynd i gynherddau NAILL AI ddod a’u tocyn digidol neu bapur gyda nhw I’w ddangos wrth y drws …

NEU gallant sefyll prawf llif ochrol o fewn 48 awr i’r digwyddiad ac anfon y canlyniad hwnnw at yr awdurdodau yn unol â’r llyfryn a dod â chopi digidol neu bapur i’r digwyddiad.


Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Gogledd Cymru 2021 – 22

 Cyngherddau nesaf  …

There are no upcoming concerts at this time

Y newyddion diweddaraf …

Lisztomania – but not Ken Russell

Final concert next season (March 13th) features Ellis Thomas, piano, and Denis Lavin, narrator. Aspects of the complex life of Franz Liszt, the inveterate traveller,inventor of the modern piano recital, composer who started off a Romantic but at the end was forward...

read more
Noddir gan:

Pendine Park

Cysylltwch gyda Chlwb Cerdd y Rhyl

Rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd

 

Rhif Cofrestru'r Elusen 501671

Darllenwch ein Telerau Preifatrwydd yma

Mae modd cysylltu gyda Chlwb Cerdd y Rhyl dros y ffôn, drwy'r post neu gan ddefnyddio'r ffurflen ar y chwith...

Clwb Cerdd y Rhyl
Yr Ysgrifennydd
Y Mans
Trelogan
Treffynnon
CH8 9BY

Ffôn: 01745 561006