if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>

Cyngherddau sydd i ddod

March 2019
06 March 2019
Rhyl Town Hall, Rhyl Town Hall, Wellington Road,
Rhyl, LL18 1BA United Kingdom
+ Google Map
£12

Michael Petrov – sielo, Erdem Misirlioglu – piano

POULENC: Sonata i'r sielo a'r piano, Op.143 CESAR FRANCK: Sonata yn A Mae'r ddeuawd sielo a phiano hwn yn ymddangos oherwydd y YCAT - Ymddiriedolaeth Artistiaid Cyngerdd Ifanc. Cafodd Michael Petrov, yn enedigol o Fwlgaria, ei enwebu gan y Barbican fel Seren Ddisglair ECHO yn 2015 ac mae wedi perfformio ar draws Ewrop gan ymddangos […]

Find out more »
20 March 2019
Rhyl Town Hall, Rhyl Town Hall, Wellington Road,
Rhyl, LL18 1BA United Kingdom
+ Google Map
£12

Beethoven yng Nghymru – 3

Mary Hofman - ffidl, Richard Ormrod - piano Beethoven: Sonatau Op.23, Op.47, Op.96. Hilary Tann: First Light: Myfyrdod ar Beethoven Op. 96:1 i'r ffidil a'r piano Daw Mary a Richard â'r gyfres Beethoven yng Nghymru a'n tymor i ben gyda sonatâu 4, 9 (Kreutzer) a 10, ynghyd â darn o waith newydd wedi'i gomisiynu gan […]

Find out more »

Edrychwch ar ein rhestr gyffrous o gyngherddau ar gyfer ein tymor 2018-19. Caiff y cyhoedd ddod i bob cyngerdd. Mae talu am aelodaeth clwb hefyd yn rhoi gostyngiad da ichi oddi ar bris y tocyn.

Mae Clwb Cerdd y Rhyl yn chwarae rhan hanfodol ym mywyd diwylliannol arfordir Gogledd Cymru trwy gynnig cerddoriaeth fyw mewn amgylchedd cymdeithasol am bris rhesymol.

Rydym ni’n cynnal 12 cyngerdd dosbarth cyntaf, rhai clasurol yn bennaf, ar bob yn ail ddydd Mercher o fis Hydref tan fis Mawrth. Maen nhw’n rhoi llwyfan i rai o’r cerddorion mwyaf talentog ym Mhrydain a thramor, ac mae llawer ohonyn nhw, er enghraifft y brodyr a chwiorydd Kanneh-Mason, yn megis dechrau ar eu gyrfaoedd proffesiynol.

Caiff y cyngherddau eu cynnal yn Neuadd Tref y Rhyl, sydd wedi’i hadnewyddu yn ddiweddar, a chanddi acwstig arbennig sy’n cyd-fynd yn wych gyda sain ryfeddol ein piano cyngerdd Bösendorfer Imperial.

Rydym ni hefyd yn rhoi llwyfan i bobl ifanc sydd â dawn gerddorol yng Ngogledd Cymru drwy gymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr yn ein Cyngherddau Cerddorion Ifanc. Yn ychwanegol i’r amserlen gyngherddau, mae’r clwb hefyd yn rhoi cefnogaeth i’r gymuned pryd bynnag fo bosibl drwy noddi artistiaid sy’n ymweld i berfformio mewn ysgolion, ysbytai a chartrefi gofal.

Y newyddion diweddaraf …

Meet the Composer

Before the first Beethoven in Wales concert on 17 October, Rhian Samuel gave an illuminating talk about her violin sonata which was premiered in the programme and discussed her life as a composer. .

read more

Tipyn o Sioe

Fe wnaeth plant o Ysgol Tir Morfa, Ysgol Uwchradd Blessed Edwards Jones, Ysgol Uwchradd y Rhyl ac Ysgol Mair gymryd rhan mewn strafagansa gerddorol "Tipyn o Sioe" yn Neuadd Tref Y Rhyl ar ddydd Mawrth y 26ain o Fehefin. Roedd y digwyddiad, o flaen cynulleidfa o dros...

read more

Gwobr gyntaf i Ellis

Bu i Ellis Thomas, pianydd o Landudno berfformio darn meistrolgar yng Ngŵyl Biwmares ar 26 Mai 2018 wythnos ar ôl iddo ennill Gwobr Cerddor Ifanc y Rotari Rhyngwladol (Prydain ac Iwerddon) ar gyfer offerynwyr. Mae'r clwb wedi dilyn ei gynnydd ers iddo gamu ar y...

read more
Noddir gan:

Pendine Park

Cysylltwch gyda Chlwb Cerdd y Rhyl

Rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd

Mae modd cysylltu gyda Chlwb Cerdd y Rhyl dros y ffôn, drwy'r post neu gan ddefnyddio'r ffurflen ar y chwith...

Clwb Cerdd y Rhyl
Yr Ysgrifennydd
Y Mans
Trelogan
Treffynnon
CH8 9BY

Ffôn: 01745 561006

Rhyl Town Hall

North Wales Premier Classical Music Venue