if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>

Jonathan Radford – saxophone and Kaoli Ono – piano

  • Gershwin: Rhapsody in Blue ar gyfer  soprano, alto a thenor sacsoffon a phiano
  • Debussy: Rhapsodie ar gyfer alto sacsoffon a phiano
  • Grieg: (ffidil) sonata op.8
  • Lauba Christian: Jungle ar gyfer unawdydd alto sacsoffon
  • Vitali Tomaso: Chaconne mewn G leiaf
  • Vivancos Bernat: Moustik’s Etude
  • Albeniz: Suite Española op.47 – # 1 Granada, #5 Asturias, #3 Sevilla
  • Iturralde Pedro: Pequeña Czarda

Bydd y sacsoffonydd amryddawn ar y cynllun Making Music AYCA mawreddog yn nghwmni’r llawn cynamryddawn Kaoli o’r Conservatoire de Lyon.

Bu i Jonathan fynychu Chethams, ac fe enillodd ei MA ym Mharis lle’r oedd y sacsoffonydd Prydeinig cyntaf i fod yn rhan o ddosbarth byd enwog Claude Delangle. Mae erbyn hyn yn parhau gyda’i astudiaethau yn y Coleg Cerddoriaeth Frenhinol.

Bu i Kaoli Oni gwblhau ei hastudiaethau repetiteur yng Nghonservatoire Paris yn ddiweddar a bu iddi astudio yn Berlin am flwyddyn hefyd.