if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>

Ellis Thomas yn enill gwobr Cerddor Ifanc Gregynog 2019

Llongyfarchiadau! Enillodd Ellis Thomas y wobr chwenychedig Cerddor Ifanc Gregynog yn Powys, y digwyddiad mwyaf mawreddog o’i fath yn Cymru. Mae’r clwb eisoes yn gyfarwydd a chynnydd cerddorl Ellis ers ei performiadau buan yn ein Cyngherddau Cerddorion Ifainc lle derbyniodd y brif wobr Muriel Lewis. Y llynedd rhoddodd ei ddatganiad llawn cyntaf yn y Rhyl, erbyn hyn wedi ennill y Cerddor Ifanc Rhwngwladol Rotary ac i gloi ei llwyddiannau cyn cychwyn yn Prifysgol Caergrawnt, enillodd y Ruban Glas Eisteddfod Llanrwst mis Awst.

72 mlwydd oed wedi danfon I carchar Rhuthun!

Na, nid person, ond archifau y Clwb sy’n dyddio’n ol i’r cychwyn yn y flwyddyn 1947. Rhoddwyd casgliad rhaglenni, poster, gohebiaeth artisiaid, toriadau papur Newydd a mwy i wasanaeth archif Sir Ddinbych ar gyfer cadw a recordio yn proffesiynol. Yna byddant ar gael ar gyfer ymchwil a defnydd eraill. Ymgymerodd y prosiect o gaslu, didoli, rhestru a chael gwared ar eitenau nad yddynt yn gysylltiedig ar clwb gan Mike Theaker gyda chymorth aelodau eraill y clwb dros tair blynedd diwethaf, a gobeithiwyd cynnwys peth o’r deunydd mwy diddoral mewn postiadau yn y dyfodol. Mae’r cerdyn aelodaeth a ddangosir uchod yn rhestru’r cyngherddau tymor 1948-49, gan ddechrau gyda datganiad bythgofiadwy’r Fonesig Myra Hess yn Theatr y Pafiliwn.

Gwobr gyntaf i Ellis

Bu i Ellis Thomas, pianydd o Landudno berfformio darn meistrolgar yng Ngŵyl Biwmares ar 26 Mai 2018 wythnos ar ôl iddo ennill Gwobr Cerddor Ifanc y Rotari Rhyngwladol (Prydain ac Iwerddon) ar gyfer offerynwyr. Mae’r clwb wedi dilyn ei gynnydd ers iddo gamu ar y llwyfan am y tro cyntaf fel tröwr tudalennau ifanc iawn. Roedd ei berfformiad yn yr ŵyl yn cynnwys darnau gan Haydn, Liszt, Chopin, Prokofiev, Ireland a Ginastera oedd yn llawn ddangos sut bu iddo wneud argraff ar y beirniaid yn y rownd derfynol yng Nghaeredin. Llongyfarchiadau Ellis!

Isata, Konya and Jeneba Kanneh-Mason

 • Konya:
  • Haydn: Sonata in E leiaf Rhif 59
 • Liszt:
  • Sonetto Del Petrarca 104
 • Isata:
  • Ravel: Gaspard de la Nuit (gyda barddoniaeth)
 • Jeneba:
  • Scarlatti: Sonata K29 in D major
  • Rachmaninov: Étude-Tableau No 5
  • Glinka-Balakirev: The Lark
  • Bartok: Étude No 1
 • Isata:
  • Beethoven: Sonata Pathetique

Yn dilyn ei pherfformiad yma y llynedd gyda’i brodyr Sheku a Braimah, mae Isata yn dychwelyd gyda dwy o’i chwiorydd sydd hefyd yn bianyddion o’r teulu anhygoel hwn.

Cyn pob symudiad y Ravel, byddwn yn clywed y gerdd berthnasol gan Aloysius Bertrand wnaeth ysbrydoli Ravel i ysgrifennu’r darn o gerddoriaeth hon a bydd un o aelodau’r clwb, Denis Pithon, yn ein helpu i ddeall y rheswm dros y gerddoriaeth.

Jonathan Radford – saxophone and Kaoli Ono – piano

 • Gershwin: Rhapsody in Blue ar gyfer  soprano, alto a thenor sacsoffon a phiano
 • Debussy: Rhapsodie ar gyfer alto sacsoffon a phiano
 • Grieg: (ffidil) sonata op.8
 • Lauba Christian: Jungle ar gyfer unawdydd alto sacsoffon
 • Vitali Tomaso: Chaconne mewn G leiaf
 • Vivancos Bernat: Moustik’s Etude
 • Albeniz: Suite Española op.47 – # 1 Granada, #5 Asturias, #3 Sevilla
 • Iturralde Pedro: Pequeña Czarda

Bydd y sacsoffonydd amryddawn ar y cynllun Making Music AYCA mawreddog yn nghwmni’r llawn cynamryddawn Kaoli o’r Conservatoire de Lyon.

Bu i Jonathan fynychu Chethams, ac fe enillodd ei MA ym Mharis lle’r oedd y sacsoffonydd Prydeinig cyntaf i fod yn rhan o ddosbarth byd enwog Claude Delangle. Mae erbyn hyn yn parhau gyda’i astudiaethau yn y Coleg Cerddoriaeth Frenhinol.

Bu i Kaoli Oni gwblhau ei hastudiaethau repetiteur yng Nghonservatoire Paris yn ddiweddar a bu iddi astudio yn Berlin am flwyddyn hefyd.

Dinara Klinton – piano

 • Bach-Busoni: Rhagarweiniad a Ffiwg mewn D fwyaf, BWV 532
 • Medtner: Sonata mewn B meddalnod fwyaf “Sonata Romantica”, Op 53 Rhif 1
 • Beethoven: Sonata Rhif 28 mewn A, op. 101
 • Liszt: Transcendental Etudes rhifau 8-9

Darganfyddiad gwych y tymor diwethaf, bu’r pianydd rhagorol Wcrainaidd yn perfformio yn Ewrop a’r Unol Daleithiau o dan y faner “András Schiff Presents”.

Bu inni drefnu iddi berfformio eto yn syth bin!

Mae’r Liszt yn golygu ein bod ni wedi clywed dros hanner y Trosgynolion yn ei dwy gyngerdd.