if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>

Kathryn Williams – ffliwt, Elinor Nicholson – telyn

  • Charles Rochester Young: The Lark
  • JS Bach: Sonata G leiaf BWV 1020
  • Bernard Andres: Narthex
  • Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel ar gyfer ffliwt a thelyn alto.
  • Claude Debussy: Syrinx
  • Emily Hall: Join
  • Toru Takemitsu: Toward The Sea III ar gyfer ffliwt a thelyn alto.
  • Marilyn Bliss: Blue Dawn
  • Giulio Briccialdi: Carnival of Venice

Mae’r graddedigion diweddar o Goleg Cerdd Brenhinol ym Manceinion (RNCM) yn perfformio ar y cyd  fel cyfuniad cerddorol arbennig.

Mae Kathryn yn dychwelyd i’r clwb gyda phrofiad mwy sylweddol fyth o berfformiadau cerddorfa, concerti, ensembles, cerddoriaeth mewn ysbytai i blant a mwy.

Bu i Elinor gwblhau ei gradd Meistr yn RNCM yn ddiweddar ac roedd hi yn y gystadleuaeth Medal Aur yno hefyd.

Mae’r cyngerdd wedi ei drefnu ar y cyd â Live Music Now, sydd gydag artistiaid sy’n gerddorion hynod gymeradwy ond maen nhw hefyd wedi eu hyfforddi’n arbennig i berfformio cerddoriaeth yn y gymuned i’r rheiny sy’n methu â dod i’r neuadd gyngherddau.