if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>

Tipyn o Sioe

Fe wnaeth plant o Ysgol Tir Morfa, Ysgol Uwchradd Blessed Edwards Jones, Ysgol Uwchradd y Rhyl ac Ysgol Mair gymryd rhan mewn strafagansa gerddorol “Tipyn o Sioe” yn Neuadd Tref Y Rhyl ar ddydd Mawrth y 26ain o Fehefin. Roedd y digwyddiad, o flaen cynulleidfa o dros 400 ar gyfer ail-berfformiadau caneuon o’r sioeau, hefyd yn cynnwys adran Gogledd Cymru o Only Boys Aloud. Roedd y noson, dan arweiniad Eleri Watkins ac wedi’i goreograffu gan Claire Tranmer, yn ddiweddglo i gyfres o weithdai dros fis yn yr ysgolion gaiff eu noddi gan Glwb Cerdd y Rhyl gyda chefnogaeth ariannol gan Gronfa Gymunedol Gwynt y Môr.

Gwobr gyntaf i Ellis

Bu i Ellis Thomas, pianydd o Landudno berfformio darn meistrolgar yng Ngŵyl Biwmares ar 26 Mai 2018 wythnos ar ôl iddo ennill Gwobr Cerddor Ifanc y Rotari Rhyngwladol (Prydain ac Iwerddon) ar gyfer offerynwyr. Mae’r clwb wedi dilyn ei gynnydd ers iddo gamu ar y llwyfan am y tro cyntaf fel tröwr tudalennau ifanc iawn. Roedd ei berfformiad yn yr ŵyl yn cynnwys darnau gan Haydn, Liszt, Chopin, Prokofiev, Ireland a Ginastera oedd yn llawn ddangos sut bu iddo wneud argraff ar y beirniaid yn y rownd derfynol yng Nghaeredin. Llongyfarchiadau Ellis!

Karolos Ensemble school workshops

Following their performance at the last concert of our 2017-18 season, Harriet Mackenzie, Sarah-Jane Bradley and Graham Walker gave interactive sessions at Rhyl High, Ysgol Llewelyn and Ysgol Bryn Heddyd, to the delight of music students at each school.

The workshops were sponsored by the club with the aid of county music adviser Eleri Watkins and funded by Arts & Business Cymru under their Culture Step “Arts & Kids” scheme.

They formed part of the club’s remit to take music out of the concert hall and into the community which is continuing in May with a further project in 3 Rhyl high schools, culminating in a concert in the Town Hall on 26th June.

Ensemble Karolos

Harriet Mackenzie – ffidil, Sarah-Jane Bradley – fiola, Graham Walker – sielo

 • Schubert: Triawd Llinynnol mewn B meddalnod, D.581
 • Dodgson: Triawd Llinynnol Rhif. 1
 • Beethoven: Triawd Llinynnol mewn E meddalnod, Op.3

Caiff y cyngerdd ei gefnogi gyda help Ymddiriedolaeth Stephen Dodgson.

Mae Harriet wedi bod i’r Rhyl eisoes gyda Kosmos a Milos Milivojevic, fel deuawd gyda Danny Driver ac mae hi yma y tro yma fel than o ensemble newydd o wyth cerddor. Mae ei phersona arall fel rhan o Retorica, deuawd ffidil. Mae hi’n perfformio ledled y byd ac yn cynhyrchu recordiadau sy’n tueddu i dderbyn adolygiadau gwych.

Jonathan Radford – saxophone and Kaoli Ono – piano

 • Gershwin: Rhapsody in Blue ar gyfer  soprano, alto a thenor sacsoffon a phiano
 • Debussy: Rhapsodie ar gyfer alto sacsoffon a phiano
 • Grieg: (ffidil) sonata op.8
 • Lauba Christian: Jungle ar gyfer unawdydd alto sacsoffon
 • Vitali Tomaso: Chaconne mewn G leiaf
 • Vivancos Bernat: Moustik’s Etude
 • Albeniz: Suite Española op.47 – # 1 Granada, #5 Asturias, #3 Sevilla
 • Iturralde Pedro: Pequeña Czarda

Bydd y sacsoffonydd amryddawn ar y cynllun Making Music AYCA mawreddog yn nghwmni’r llawn cynamryddawn Kaoli o’r Conservatoire de Lyon.

Bu i Jonathan fynychu Chethams, ac fe enillodd ei MA ym Mharis lle’r oedd y sacsoffonydd Prydeinig cyntaf i fod yn rhan o ddosbarth byd enwog Claude Delangle. Mae erbyn hyn yn parhau gyda’i astudiaethau yn y Coleg Cerddoriaeth Frenhinol.

Bu i Kaoli Oni gwblhau ei hastudiaethau repetiteur yng Nghonservatoire Paris yn ddiweddar a bu iddi astudio yn Berlin am flwyddyn hefyd.