if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>

Ynglŷn â Chlwb Cerdd y Rhyl

Y Rhyl yn gwneud cerddoriaeth ers dros 70 mlynedd

Cafodd Clwb Cerdd Y Rhyl ei sefydlu gan Michael Lewis MBE yn 1947 ac, fel mudiad elusennol gaiff ei redeg gan yr aelodau, mae’n chwarae rôl fawr ym mywyd diwylliannol nid yn unig y dref ond holl arfordir Gogledd Cymru. Rydym ni’n dibynnu’n llwyr ar bobl sy’n mynd i gyngherddau yn aml, rhoddion/cyfraniadau a chodi arian er mwyn rhoi llwyfan i rai o’r cerddorion gorau a mwyaf diweddar ein dydd, yn ogystal â sefydlu sêr ym maes cerddoriaeth glasurol.

Prif leoliad cerddoriaeth glasurol fyw Gogledd Cymru

Mae Clwb Cerdd y Rhyl yn llwyfannu cyfres o 12 cyngerdd bob blwyddyn. Rydym ni wedi cael y fraint o glywed rhai enwau rhyngwladol yma yn y gorffennol gan gynnwys Martha Argerich, John Lill, Bryn Terfel, John Ogden a Nigel Kennedy. Yn fwy diweddar, rydym ni wedi croesawu Llyr Williams, Elinor Bennett a Sheku Kanneh-Mason gyda phedwar aelod arall o’r teulu.

Cefnogi’r genhedlaeth nesaf o gerddorion

Un o amcanion y clwb ydy cefnogi cerddorion ifanc yng Ngogledd Cymru sy’n ystyried gyrfa gerddorol. Dros y tair blynedd diwethaf rydym ni wedi noddi gweithdai mewn ysgolion dan arweiniad artistiaid sy’n ymweld ac maen nhw hefyd wedi cynnal dosbarthiadau meistr cyn eu cyngherddau nos.

Rhai o’r cerddorion addawol gorau yn Ewrop

Rydym ni’n ceisio denu’r perfformwyr gorau posibl allwn ni eu fforddio i’n cynulleidfaoedd craff am gost sy’n fforddiadwy iddyn nhw. O gerddorfeydd siambr i ensembles bras: llinyn, piano, chwyth, offerynwyr taro, unawdwyr i gorau a chantorion, y bwriad bob tro ydy darparu’r safon uchaf posibl o gerddoriaeth fyw y tu allan i’r prif ganolfannau trefol.

Ein piano cyngerdd Bösendorfer arbennig

Ers i’r clwb gael ei phiano cyngerdd Steinway cyntaf, mae’r clwb yn falch o allu cynnig offeryn o’r ansawdd uchaf i’r pianyddion gorau. Mae’r piano cyngerdd Bösendorfer yn addas i donau cywrain Llŷr Williams yn ogystal â pherfformiadau gorchestol Andrew Wilde.

Lleoliad ardderchog

Caiff ei ystyried yn un o’r neuaddau cyngerdd gorau ar arfordir Gogledd Cymru, gydag acwstig pur, mae’r Neuadd Dref sydd wedi’i hadnewyddu yn ddiweddar â lle i 300 eistedd ynghyd â bar a man gwerthu lluniaeth. Mae’n hawdd mynd ati yng nghanol y dref o ffordd yr arfordir a’r ffordd ddeuol. Mae llawer o lefydd parcio am ddim o amgylch y lleoliad, ar y ffordd ac oddi ar y ffordd, ac mae gan y neuadd fynediad addas i bobl mewn cadeiriau olwyn yn ogystal â lifft.

Cysylltwch gyda Chlwb Cerdd y Rhyl

Rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd

 

Rhif Cofrestru'r Elusen 501671

Darllenwch ein Telerau Preifatrwydd yma

Mae modd cysylltu gyda Chlwb Cerdd y Rhyl dros y ffôn, drwy'r post neu gan ddefnyddio'r ffurflen ar y chwith...

Clwb Cerdd y Rhyl
Yr Ysgrifennydd
Y Mans
Trelogan
Treffynnon
CH8 9BY

Ffôn: 01745 561006

Rhyl Town Hall

North Wales Premier Classical Music Venue