if ( false !== et_get_option( 'show_footer_social_icons', true ) ) {get_template_part( 'includes/social_icons', 'footer' ); }?>

Na, nid person, ond archifau y Clwb sy’n dyddio’n ol i’r cychwyn yn y flwyddyn 1947. Rhoddwyd casgliad rhaglenni, poster, gohebiaeth artisiaid, toriadau papur Newydd a mwy i wasanaeth archif Sir Ddinbych ar gyfer cadw a recordio yn proffesiynol. Yna byddant ar gael ar gyfer ymchwil a defnydd eraill. Ymgymerodd y prosiect o gaslu, didoli, rhestru a chael gwared ar eitenau nad yddynt yn gysylltiedig ar clwb gan Mike Theaker gyda chymorth aelodau eraill y clwb dros tair blynedd diwethaf, a gobeithiwyd cynnwys peth o’r deunydd mwy diddoral mewn postiadau yn y dyfodol. Mae’r cerdyn aelodaeth a ddangosir uchod yn rhestru’r cyngherddau tymor 1948-49, gan ddechrau gyda datganiad bythgofiadwy’r Fonesig Myra Hess yn Theatr y Pafiliwn.