Rhyl Music Club

North Wales International Concert Series 2017-18  


Concerts are at 7.30pm and tickets cost £12 at the door unless otherwise advertised, with free entry for accompanied 16s and under,

7.30 pm January 24th

The McLachlan family

Rose, Matthew, Callum and Murray demonstrate their pianistic prowess in transcriptions of four of Mozart’s piano concertos and Elizaveta Saul brings her quartet with three ex-Chetham’s students who performed the Schumann Quintet recently.

We as a club offer them an unusual opportunity while they give us fantastic music.

 • W.A.Mozart: piano concertos 9, 12, 13, 14

more McLachlan … more Chetham’s …

7.30 yh Ionawr y 24ain

Y Teulu McLachlan

Aiff Rose, Matthew, Callum a Murray ati i ddangos eu medrau pianistig gyda thrawsgrifiadau o bedwar concerti piano Mozart ac mae Elizaveta Saul yn dod a’i phedwarawd gyda thri cyn-fyfyrwyr o Chetham wnaeth berfformio’r Pumawd Schumann yn ddiweddar.

Rydym ni fel clwb yn cynnig cyfle unigryw iddyn nhw tra’u bod nhw yn perfformio cerddoriaeth arbennig inni.

 • W.A.Mozart: concerti piano 9, 12, 13, 14

mwy o McLachlan … mwy o Chetham’s …

7.30 pm February 7th

Jonathan Radford saxophone Kaoli Ono piano

 The highly gifted saxophonist on the prestigious Making Music AYCA scheme is joined by the equally impressive Kaoli from the Conservatoire de Lyon. Jonathan attended Chethams, obtained his MA in Paris where he was the first British saxophonist to enter Claude Delangle’s world famous class and now continues his studies at the Royal College of Music.

Kaoli Ono has just completed her repetiteur studies at the Paris Conservatoire including a year in Berlin.

 • Gershwin: Rhapsody in Blue for soprano, alto and tenor saxophone and piano
 • Debussy: Rhapsodie for alto saxophone and piano
 • Grieg: (violin) sonata op.8
 • Lauba Christian: Jungle for solo alto saxophone
 • Vitali Tomaso: Chaconne in G minor
 • Vivancos Bernat: Moustik’s Etude
 • Albeniz: Suite Española op.47 – # 1 Granada, #5 Asturias, #3 Sevilla
 • Iturralde Pedro: Pequeña Czarda

more Jonathan … more Kaoli …
The Philip and Dorothy Green Award for Young Concert Artists

7.30 yh Chwefror y 7fed

Jonathan Radford sacsoffon Kaoli Ono piano

 Bydd y sacsoffonydd amryddawn ar y cynllun Making Music AYCA mawreddog yn nghwmni’r llawn cynamryddawn Kaoli o’r Conservatoire de Lyon. Bu i Jonathan fynychu Chethams, ac fe enillodd ei MA ym Mharis lle’r oedd y sacsoffonydd Prydeinig cyntaf i fod yn rhan o ddosbarth byd enwog Claude Delangle. Mae erbyn hyn yn parhau gyda’i astudiaethau yn y Coleg Cerddoriaeth Frenhinol.

Bu i Kaoli Oni gwblhau ei hastudiaethau repetiteur yng Nghonservatoire Paris yn ddiweddar a bu iddi astudio yn Berlin am flwyddyn hefyd.

 • Gershwin: Rhapsody in Blue ar gyfer  soprano, alto a thenor sacsoffon a phiano
 • Debussy: Rhapsodie ar gyfer alto sacsoffon a phiano
 • Grieg: (ffidil) sonata op.8
 • Lauba Christian: Jungle ar gyfer unawdydd alto sacsoffon
 • Vitali Tomaso: Chaconne mewn G leiaf
 • Vivancos Bernat: Moustik’s Etude
 • Albeniz: Suite Española op.47 – # 1           Granada, #5 Asturias, #3 Sevilla
 • Iturralde Pedro: Pequeña Czarda

mwy o Jonathan … mwy o Kaoli …

Gwobr Philip a Dorothy Green ar gyfer Artistiaid Cyngherddau Ifanc

7.30 pm February 21th

Isata, Konya and Jeneba Kanneh-Mason

Following her performance here last year with brothers Sheku and Braimah, Isata returns with two of her piano-playing sisters from this incredible family.

Before each movement of the Ravel we will have the relevant poem by Aloysius Bertrand which inspired Ravel to write this music and club member Denis Pithon will help us to understand why.

Konya:   Haydn: Sonata in Eflat major No 59
Liszt: Sonetto Del Petrarca 104
Isata:     Ravel: Gaspard de la Nuit (with poetry)
Jeneba: Scarlatti: Sonata K29 in D major
Rachmaninov: Étude-Tableau No 5
Glinka-Balakirev: The Lark
Bartok: Étude No 1
Isata:     Chopin Sonata No 3

more …

7.30yh Chwefror yr 21ain

Isata, KonyaJeneba Kanneh-Mason

Yn dilyn ei pherfformiad yma y llynedd gyda’i brodyr Sheku a Braimah, mae Isata yn dychwelyd gyda dwy o’i chwiorydd sydd hefyd yn bianyddion o’r teulu anhygoel hwn. Cyn pob symudiad y Ravel, byddwn yn clywed y gerdd berthnasol gan Aloysius Bertrand wnaeth ysbrydoli Ravel i ysgrifennu’r darn o gerddoriaeth hon a bydd un o aelodau’r clwb, Denis Pithon, yn ein helpu i ddeall y rheswm dros y gerddoriaeth.

Konya:   Haydn: Sonata in E leiaf Rhif 59
Liszt: Sonetto Del Petrarca 104
Isata:     Ravel: Gaspard de la Nuit (gyda barddoniaeth)
Jeneba: Scarlatti: Sonata K29 in D major
Rachmaninov: Étude-Tableau No 5
Glinka-Balakirev: The Lark
Bartok: Étude No 1
Isata:      Chopin Sonata Rhif 3

mwy …

7.30 pm March 7th

Jonathan Richards – guitar with Syrinx recorders

Jonathan is an accomplished guitarist who has visited us many times over the years and tonight he returns with music extending from the Elizabethan age through to the early 20th century jazz period.

Syrinx is composed of Catherine Robinson (Director), Alan Collins, Carolyn Sherlock and Joy Shutt.

 • Jonathan: Dowland, Tansman, Tarrega and others
 • Syrinx: from Elizabethan to jazz
 • Jonathan + Syrinx: Vivaldi guitar concerto

more …

7.30yh Mawrth y 7fed

Jonathan Richards – gitâr gyda Phibgyrn Syrinx

Mae Jonathan yn gitarydd medrus sydd wedi ymweld â ni sawl gwaith dros y blynyddoedd. Heno mae’n dychwelyd gyda cherddoriaeth yn deillio o’r oes Elisabethaidd hyd at y cyfnod jazz ar ddechrau’r 20fed ganrif.

Aelodau’r Syrinx ydy Catherine Robinson (Cyfarwyddwr), Alan Collins, Carolyn Sherlock a Joy Shutt.

 • Jonathan: Dowland, Tansman, Tarrega ac eraill
 • Syrinx: o Elisabethaidd i jazz
 • Jonathan + Syrinx: Concerto gitâr Vivaldi

mwy …

7.30 pm March 21st

Karolos Ensemble

Harriet Mackenzie violin Sarah-Jane Bradley viola Graham Walker cello

Harriet has been to Rhyl with Kosmos and Milos Milivojevic, with Danny Driver as a duo, and now as part of a new ensemble of eight musicians. Her other persona is as part of Retorica, a violin duo. She performs world-wide and makes recordings which tend to get rave reviews.

 • Schubert: String Trio in B flat, D.581
 • Dodgson: String Trio No.1
 • Beethoven: String Trio in E flat, Op.3

more Harriet … more Sarah-Jane … more Graham … more Karolos …

This concert is supported with the help of the Stephen Dodgson Trust.

7.30yh Mawrth yr 21ain

Ensemble Karolos 

Harriet Mackenzie ffidil Sarah-Jane Bradley fiola Graham Walker sielo

Mae Harriet wedi bod i’r Rhyl eisoes gyda Kosmos a Milos Milivojevic, fel deuawd gyda Danny Driver ac mae hi yma y tro yma fel than o ensemble newydd o wyth cerddor. Mae ei phersona arall fel rhan o Retorica, deuawd ffidil. Mae hi’n perfformio ledled y byd ac yn cynhyrchu recordiadau sy’n tueddu i dderbyn adolygiadau gwych.

 • Schubert: Triawd Llinynnol mewn B meddalnod, D.581
 • Dodgson: Triawd Llinynnol Rhif. 1
 • Beethoven: Triawd Llinynnol mewn E meddalnod, Op.3

Caiff y cyngerdd ei gefnogi gyda help Ymddiriedolaeth Stephen Dodgson.

mwy o Harriet … mwy o Sarah-Jane … mwy o Graham … mwy o Karolos …

Registered Charity Number 501671

Find us on Facebook Also on: www.concert-diary.com www.bachtrack.com