Rhyl Music Club

North Wales International Concert Series 2017-18  


7.30 pm March 21st

Karolos Ensemble

Harriet Mackenzie violin Sarah-Jane Bradley viola Graham Walker cello

Harriet has been to Rhyl with Kosmos and Milos Milivojevic, with Danny Driver as a duo, and now as part of a new ensemble of eight musicians. Her other persona is as part of Retorica, a violin duo. She performs world-wide and makes recordings which tend to get rave reviews.

  • Schubert: String Trio in B flat, D.581
  • Dodgson: String Trio No.1
  • Beethoven: String Trio in E flat, Op.3

more Harriet … more Sarah-Jane … more Graham … more Karolos …

This concert is supported with the help of the Stephen Dodgson Trust.

7.30yh Mawrth yr 21ain

Ensemble Karolos 

Harriet Mackenzie ffidil Sarah-Jane Bradley fiola Graham Walker sielo

Mae Harriet wedi bod i’r Rhyl eisoes gyda Kosmos a Milos Milivojevic, fel deuawd gyda Danny Driver ac mae hi yma y tro yma fel than o ensemble newydd o wyth cerddor. Mae ei phersona arall fel rhan o Retorica, deuawd ffidil. Mae hi’n perfformio ledled y byd ac yn cynhyrchu recordiadau sy’n tueddu i dderbyn adolygiadau gwych.

  • Schubert: Triawd Llinynnol mewn B meddalnod, D.581
  • Dodgson: Triawd Llinynnol Rhif. 1
  • Beethoven: Triawd Llinynnol mewn E meddalnod, Op.3

Caiff y cyngerdd ei gefnogi gyda help Ymddiriedolaeth Stephen Dodgson.

mwy o Harriet … mwy o Sarah-Jane … mwy o Graham … mwy o Karolos …

Registered Charity Number 501671

Find us on Facebook Also on: www.concert-diary.com www.bachtrack.com